• 0850 477 55 84
  • info@internormgd.com

Gayrimenkul Değerleme

Değer bir varlığın para ile ölçülebilen karşılığıdır. Gayrimenkul Değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri anlamına gelir.
Tüzel veya özel kişi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul/gayrimenkullerin değişik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla gayrimenkul ve gayrimenkul üzerindeki hak ve mükellefiyetleri konusunda uzman kişilerce çeşitli değerleme yöntemleri kullanılarak belirli bir tarihteki olası değerinin bağımsız ve tarafsız olarak belirlenmesi ve rapor haline getirilmesini kapsayan hizmettir.
Değerleme mesleği, borç verme ve teminat amaçlı gayrimenkuller, kamulaştırma, özelleştirme, uyuşmazlık ve mülkiyet davaları, kentsel dönüşüm, sigorta, vergi, gayrimenkul içerikli finansal varlık ve hakların değerlemesi vb. çok geniş ölçekte uygulama alanı bulmaktadır.
Değerleme mesleğini ifa edenlere Değerleme Uzmanı adı verilir. Değerleme Uzmanı; bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden lisans seviyesinde mezun olmuş gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Lisansı verilen kişiler olarak tanımlanır.

Gayrimenkul Değerleme Raporları, yabancıya satış, kentsel dönüşüm, özel ekspertiz, bilirkişilik (mahkemeler için değer tespiti), kira bedeli tespiti,imar planı değişikliği, değer artışı, makine değerleme gibi konularda düzenlenebilir.