• 0850 477 55 84
  • info@internormgd.com

Makine & Techizat Değerleme

Üretim amaçlı kullanılan gayrimenkullerin (fabrika, imalathane, besi çiftliği, çimento santralleri, tersaneler, RES – Rüzgâr Enerjisi Santralleri, HES – Hidro-Elektirik Santralleri vb.) bünyesinde yer alan; makine, teçhizat, taşıt, yardımcı araç/gereçlerin işletme bütününde veya ayrı olarak güncel değerinin belirlenmesi, muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve techizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri, bir gayrimenkulün, 4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların, yani üretim yada hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve techizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri, şirketlerin toplam varlıklarının ortaya konulması amacıyla, gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim yada ticaret amaçlı bulunan makine ve techizat için piyasa rayiç değer tespitleri.

İnternorm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ., Sermaye Piyasası Kurulunun,11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı kararı uyarınca oluşturulmuş olan “Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar” listesine alınmış olup Makine ve Ekipmanları Değerleme hususunda hizmetinizdeyiz.