• 0850 477 55 84
  • info@internormgd.com

Hakkımızda

Ülkemizin farklı bölge ve şehirlerine dağılmış, gayrimenkul değerleme sektöründe 5-20 yıl aralığında (2000-8000 adet rapor sayısı) tecrübeye sahip, mesleki bilgi ve birikimleri üst seviyede olan sorumlu değerleme uzmanları olarak bir araya gelip kurumsal bir yapı oluşturmak amacıyla, 09.04.2020 tarihinde merkezi Mersin ilinde İnternorm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin kuruluşunu gerçekleştirdik.

 İnternorm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Seri: III-62.3 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ çerçevesinde, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere, 23.07.2020 tarih ve 15/951 sayılı kararıyla Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları listesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 01.10.2020 tarih 9172 sayılı kararla Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar listesine alınmıştır. Şirketimiz aynı zamanda Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyesidir.

 Türkiye genelinde hizmet vermeyi amaçlayan kuruluşumuz, uluslararası normlarda, ilgili tebliğ ve yönetmeliklere, mesleki ilkelere ve kurumsal değerlere bağlı, konusunda uzman, tecrübeli ve donanımlı kadromuz ile değerlemede etkin, sektörün gelişmesine öncülük eden ve sürekli eğitim ile kendini yenileyen lider bir kurum olma vizyonuna sahiptir.

 Amacımız hazırlanan raporların, bölgelerine tamamen hâkim olan sorumlu değerleme uzmanlarının kontrol ve onayından geçmesidir. Bu amaçla, Türkiye’nin yedi bölgesinde, bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerde ikamet eden sorumlu değerleme uzmanı şirket ortaklarımız, bölgelerinin sorumluluklarını üslenmişlerdir. İnternorm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş bünyesinde; Akdeniz Bölgesi’nde Hatay ve Mersin, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep, Marmara Bölgesi’nde Bursa, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, İç Anadolu Bölgesi’nde Kayseri bölge müdürlüklerimiz mevcuttur.  Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Ege Bölgesi’nde İzmir ofislerimiz kısa süre içerisinde hizmete alınacaktır. İstanbul eş merkez ofisimiz de yine kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacaktır.